Penzion U Čápa
Cena od: 350 Kč os./noc
Chalupa Sluníčko
Cena od: 280 Kč os./noc
Penzion Jízdárna Suchá
Cena od: 390 Kč os./noc

Zajímavosti v obci

O letovisku Potštejn

Malebná obec Potštejn, rozkládající se mezi pahorky podhůří Orlických hor a obtékaná vodami Divoké Orlice, má vše, co si jen výletník může přát. Je tu tajemná zřícenina středověkého hradu, nádherný, honosný zámek, jenž v nedávné době prošel rekonstrukcí, i přírodní, turistické tábořiště. Máte-li jen trochu dobrodružnou povahu, jistě vás nadchnou zdejší country večery s živou hudbou, westernové dny, velkolepé denní i noční show a v neposlední řadě grilovací párty, které jsou v sezóně takřka na denním pořádku. Když budete mít chuť, můžete se osvěžit ve vodách řeky. Není divu, že si pěkný Potštejn turisti zamilovali už v polovině 19. století. Byly zde vystavěny luxusní vilky a romantické chaty. Dnes tady krom památek lákají k návštěvě také příjemné restaurace. Nechybí možnost ubytování.

O prvotřídním hedvábí

O proslavení Potštejna se nemalou měrou zasloužil rod Harbuval Chamaré, jehož příslušníci spravovali panství v letech 1746 až 1851. Jan Ludvík zde nechal vystavět barokní zámek a založil plátenickou manufakturu, která proslula široko daleko. Napravo od průčelí zámku dodnes stojí – byť trochu zchátralá, avšak vida, že kdysi velmi pohledná – budova, v níž byl umístěn takzvaný magazín – sklad. Těžko dnes věřit, že toto stavení bylo pod dohledem samotné panovnice a co se tu dělo, ostře sledoval vídeňský dvůr. V zahradách kolem zámku vyrostly moruše a potštejnské plátno se vyváželo do středomoří a ještě dál.

O horkovzdušném balónu

Roku 1791 bylo zdejší hedvábí využito vskutku pozoruhodně. Jan Antonín Chamaré nechal z textilie ušít horkovzdušný balón a ten za velké slávy vypustil k oblakům. To se událo jen osm let po slavné montgolfiéře. Jan Antonín se však o slávu Potštejna zasloužil ještě větší měrou. Uvěřil pověsti o tom, že na zdejším hradě zakopal středověký loupežník Mikuláš poklad a jal se ho – žel bezúspěšně – hledat. To o několik desetiletí později inspirovalo známého spisovatele Aloise Jiráska s sepsání díla Poklad. Povídka vyšla v tisku a mnoho lidí se přihrnulo do Potštejna, aby „kulisy“ dobrodružného a romantického příběhu spatřilo na vlastní oči.

O historické čtvrti

Někdejší manufaktura, která v Potštejně fungovala, dala jméno jedné z nejmalebnějších a nelépe zachovaných starých ulic. Říká se jí „Fabrika“ – to proto, že někteří dělníci pracovali na stavech doma. Historické jádro obce se nazývá „Na Městečku“. Původní zástavba, časem rozšířená o zámek a budovy, související s plátenickou výrobou, se krčí pod zalesněným svahem hradního kopce a připomíná romantickou pohádku, zasazenou někam do minulého století. „Městečku“ vévodí malé trojúhelníkové náměstí se sochou sv. Floriána z roku 1827 a dřevěně zastřešená kašna, napájená ze studánky pod návrším.

O potštejnských kostelech

Pomineme-li hrad, Potštejnu dominuje věž klasicistního kostela sv. Vavřince. Kdysi tu býval hřbitov, ale ten byl roku 1790 přesunut ke kostelu sv. Marka z poloviny 18. století. Aby byl výčet potštejnských kostelíků úplný, nesmíme zapomenout na kostel Jednoty bratrské. Ten sloužil bratrstvu, jež bylo založeno roku 1457 kousek odsud – v Kunvaldě. Z biskupů Jednoty bratrské se jednoznačně nejvíce proslavil Jan Amos Komenský.

O lipové aleji

Při procházce Potštejnem na vás bude dýchat historie na každém kroku. Máte-li té kultury už „plné kecky“, vydejte se za oddechem podél proudu Divoké Orlice. Řeku lemuje lipová alej, která se může chlubit hned dvěma zajímavostmi. Nejedná se o vypěstované lípy, semena stromů byla nasbírána ve volné přírodě široko daleko. Alej sestává z několika druhů lip a stromy jsou uspořádány tak, aby se celý pás udržel co nejdéle v květu. Chladivý stín, jenž skýtají koruny prastarých stromů, přijde vhod především v parném létě. Lipová alej zvolna přejde v stromořadí jírovců. Cesta se vine směrem k Anenskému údolí a chcete-li si výlet trochu prodloužit, vydejte se až k Modlivému dolu. Odsud prý v době pobělohorské slýchávali potštejnští obyvatelé tlumený zpěv. Povídá se, že to zde modlili stíhaní Čeští bratři.

Víte že…

Punkevní jeskyně nedaleko od Brna jsou zčásti zatopené? Pokud sem zavítáte, projedete se v podzemí na lodičkách.