Penzion U Čápa
Cena od: 350 Kč os./noc
Chalupa Sluníčko
Cena od: 280 Kč os./noc
Penzion Jízdárna Suchá
Cena od: 390 Kč os./noc

Historie zámku

O propletených dějinách

Všechno zlé je k něčemu dobré – říká se. A ne nadarmo přicházejí návštěvníci Potštejna obdivovat jak rozsáhlé ruiny kdysi majestátního hradu, tak nově rekonstruovaný barokní zámek. Historie těchto dvou staveb je neodmyslitelně spjata, byť ta hradní sahá o víc než půl tisíciletí hlouběji do minulosti. Jak hrad chátral, rostla potřeba nahradit jej jinou sídelní budovou. Také potřeby šlechty se měnily. Málokterý pán byl ochotný bydlet mezi studenými zdmi, k nimž navíc vedla jen strmá lesní cesta. A tak snad už v 15. století vyrostl v obci panský dvůr s tvrzí. S touto budovou nejspíš souvisí zpráva o poplužním dvoru z roku 1558, kdy panství kupoval Václav Hrzán z Harasova. Od té doby jdou historie hradu a zámku ruku v ruce. Majitelé statků bydlívali na zámku a svými činy ovlivňovali chátrající zříceninu. Někdo renovoval, jiný bořil.

O hraběti Chamaré

Roku 1666 přešlo potštejnské panství do rukou Václava Záruby z Hustířan. Jeho potomci dali zámku raně barokní tvář. A pak přišel rok 1746, kdy Eliška Zárubová prodala sídlo i širé okolí Janu Ludvíku Harbuval Chamaré. Ten přišel ze Slezska, snad aby Potštejn obrátil vzhůru nohama. Jan Ludvík byl šikovný a dobrotivý hospodář, patrně byste v historických spisech těžko hledali zmínku o tom, že se kdy ke svým poddaným zachoval hrubě nebo nespravedlivě. V Potštejně vybudoval plátenickou manufakturu, jejíž produkty byly vyváženy až do zámoří. Však dění v obci bylo z toho důvodu ostře sledováno vídeňským dvorem i samotnou Marií Terezií. Nejedna „učená“ kniha tvrdí, že právě hrabě Chamaré potštejnský zámek založil. Přitom se „jen“ zasloužil o jeho rozsáhlou přestavbu do pozdně barokního slohu, přičemž původní dispozice využil. Ovšem o tom, že se „zasloužil“ víc než dost, svědčí fakt, že staronový zámek sám projektoval. Stavba byla dokončena před rokem 1757, ale zvelebování místa neustalo. V blízkosti zámku se rozprostřela zahrada s koberci pestrých květů a do dálky vybíhal příjemný park. Že měl v té době Potštejn skutečně slabost pro textilie dosvědčují také zdejší sady moruší.

O odborech a rekonstrukci

Rod Chamaré vlastnil potštejnské panství po tři generace. Jan Antonín se proslavil hledáním pokladu na hradě, které trvalo dlouhých pětatřicet let. Nic nenašel; na druhou stranu zalesněný kopec obohatil o kapli Svatých chodů. Po Harbuvalech získali zámek, zříceninu i daleké okolí Dobřenští z Dobřenic. Poslednímu majiteli potštejnského zámku, Františku Jindřichovi, nebylo nic platné, že byl zapálený vlastenec (což se mimochodem potvrdilo za okupace). V roce 1945 byla stavba na základě dekretů prezidenta Beneše zestátněna. Barokní skvost Potštejna nečekal slavný osud. Za komunistů zde bylo odborářské školící středisko a k tomuto účelu pochopitelně musely být provedeny stavební úpravy. V kdysi mramorem vykládané, honosné kapli se usídlil ředitel, z interiérů byla odstraněna cenná kachlová kamna a „přebytečná“ výzdoba byla stržena. Také nádvorní arkády se dočkaly zazdění. V lepší časy může stavba doufat teprve odnedávna. Po majetkových změnách, letech chátrání a neúspěšné privatizaci koupila zámek společnost KAST. Majitelé manželé Nováčkovi se s chutí a umem pustili do rekonstrukce, která má potštejnskému zámku vrátit někdejší lesk. Zatím se jim to daří dokonale. Příznačný je název expozice: Jak se probouzí zámek…

Víte že…

Víte, kde leží opravdový turistický ráj pro celou rodinu? Lešná nedaleko města Zlín nabízí procházku po zoologické zahradě, prohlídku interiérů honosného zámku i posezení v romantickém parku.